Aktuellt


Styrelsens brev till Socialnämnden 2020-02-18

Till Socialnämnden
Socialdirektör Britt-Marie Ekström

Ärende: Återinförandet av omvårdnadsbidrag

Vi i styrelsen för Anhörigföreningen i Danderyd arbetar kontinuerligt för att tillvarata våra medlemmars olika intressen. En del av vårt arbete består av att se till att olika förslag som framförs av medlemmarna förs vidare till berörda instanser. Vi är aktiva i sammanhang som deltagare i samtalsgrupper, konferenser och möten. Vi arrangerar välbesökta och populära luncher och caféträffar. I dessa olika situationer har vi en ständigt pågående dialog om anhörigas upplevda problem och svårigheter.
Att vara anhörig är psykiskt och fysiskt krävande dygnet runt hjälpbehovet för många är stort och varierande.

Utbudet av olika tjänster och ersättning som man som anhörig kan söka varierar från kommun till kommun inom landet. Varje kommun bestämmer själv vad som ingår i utbudet och det förekommer variationer bland annat beträffande möjligheten att söka omvårdnadsbidrag.
Inom Danderyds kommun fanns denna möjliggör tidigare men är numera borttagen. Att kommunen skulle återinföra möjligheten till omvårdnadsbidrag är en stark önskan som framförts av många anhöriga. Anhörigas Riksförbund anser också att ekonomisk ersättning till anhöriga är en viktig fråga som kommer att belysas i olika sammanhang under året.

De framför att en ersättning skulle innebära ett erkännande av det så livsviktiga arbete som de anhöriga genomför dygnet runt, i flera fall under många år.

Vi vänder oss till Socialnämnden med en begäran om att på nytt utreda möjligheten att återinföra omvårdnadsbidrag i Danderyds kommun. Vi ser fram emot Ert svar på denna för oss så viktiga fråga.

För styrelsen Anhörigföreningen i Danderyd

Britt Jakobsson, ordf. Ruta Steiner, v.ordf. Maud Hoffstedt, sekr. Lisbeth Boalt, kassör,
Karin Jakobsson, Elisabeth Kihl, Maud-Britt Winkler, Monica Lindgren

Se svaret här - Klicka här för svaret i PDF