Information & länkar


INFORMATION


Bästa Medlemmar!

Nu är programmet klart för höstens två medlemsträffar.
De äger rum den 19 september och 14 november i Kevinge Trygghetsboende.
Information finns under "Aktiviteter".

Varmt välkomna!

 

Information om aktiviteter som kommunen erbjuder
Nyhet i för i höst:  Café Kevinge har öppnats för två verksamheter i Trygghetsboendet, Edsviksvägen 1A.

 1. Seniormötesplatsen, en samvaro mellan Danderyds kommuns volontärverksamhet, Kevingehuset, Röda Korset och det sociala företaget Spira. Mötesplatsen (som tidigare ägde rum på MåBra Hälsa i Mörby C)
  riktar sig till målgruppen 65+, är kostnadsfri, öppen måndagar kl 14.00 - 15.00. Kaffe och kaka ingår.
 2. Kevinge Seniorcafé, är ett samarbete mellan Danderyds kommun och det sociala företaget Spira. Mötesplatsen värnar för ökad samvaro och gemenskap bland seniorer från 65+, är öppet tisdag - fredag kl 10.00 -16.00. Kaffe och kaka finns att köpa.
 3. Seniordagen 2023 kommer att äga rum den 21 november. Mer information kommer senare i höst.
 4. Den 15 september föreläser den kända hjärnforskaren Prof. Miia Kivipelto som revolutionerat kunskapen om Alzheimers och demenssjukdomar och hur man kan behålla sin hjärnhälsa upp i åldrarna.
  Om detta finns mer att läsa på http://www.danderyd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************

Seniormötesplatsen

En mötesplats finns nu för dig som pensionär, bosatt i Daneryd och som vill träffa likasinnade för social och trivsam samvaro. Vi bjuder på  eftermiddagskaffe och ibland ägnar vi oss någon aktivitet.
Det finns alltid några volontärer plats att hälsa dig välkommen.

Ansvarig: Kommunens volontärsamordnare
Kontaktuppgifter: volontar@danderyd.se  eller via telefon 08-568 910 00
Plats: Nya Cafeet i Trygghetsboendet, Edsviksvägen 1A
Tid: Måndagar kl 14.00-15.00
Arrangör: Samverkan mellan Danderyds kommun och Röda Korset

************************************************************************************

Information från Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga).

Anhörig till någon på flykt

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade omvärldsläget väcker oro hos många. Kanske inte minst hos anhöriga som har närstående som befinner sig i Ukraina eller är på flykt.

Det finns artiklar, som handlar om hur organisationer och myndigheter arbetar för att hjälpa och ge stöd till personer, som har kommit till Sverige. Artiklarna belyser också hur man stödjer anhöriga, som har närstående som befinner sig i Ukraina eller är på flykt.

Länkar att söka på:
http://krisinformation.se
http://rodakorset.se
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

************************************************************************************

Se information från anhörigkonsulenterna (egen flik).

TIPS
Gå gärna in på Kommunens hemsida, www.danderydskommun.se och läs anhörigkonsulenternas information.
Klicka på: Omsorg och socialt stöd, därefter på Anhörigstöd och sedan på Anhörigstödets nyhetsbrev. 

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska?
Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500
öppettider:

10.00-15.00 måndag,tisdag,torsdag och fredag
18.00-21.00 onsdag och söndag

ANHÖRIGLINJEN ÄR TILL FÖR DIG SOM KÄNNER ORO FÖR DIN NÄRSTÅENDE
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.
I de fall det behövs hjälper riksförbundet dig att hitta rätt person i ditt ärende.
Måndagar och torsdagar finns valet att välja finska som språk.
Du kan också maila: info@anhoriglinjen.se

I Danderyds kommun finns SeniorDirekt. Ring 08-568 910 00 vardagar kl 09.00-12.00, så hjälper växeln dig till rätt person.
SeniorDirekt är en tjänst med en direktkoppling till äldreomsorgen. Här kan du ställa alla dina frågor om äldreomsorg och få guidning och vägledning.

*****************************************************************************

Anhörigas Riksförbund: http://www.anhorigasriksforbund.se

Medlemstidningen "Vi anhöriga"

 • Som medlem i vår förening får du automatiskt tidningen "Vi anhöriga", som ges ut av Anhörigs Riksförbund 4 nr/år.
  Tidningen finns även att läsa i PDF-fil på riksförbundets hemsida: www.anhorigasriksforbund.se

************************************************************************************

Speciell information för personer med funktionsvariation

 • Beträffande tillgänglighet på webben för synskadade/funktionshindrade finns en ny lag som tillämpas f.o.m 1 januari 2019.
  Lagen grundar sig i det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet som EU beslutade om i slutet av 2016, och innebär att digitala tjänster ska vara utformade på ett sätt så att de kan användas av så många personer som möjligt.

KUNSKAPSKÄLLOR

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) - för ett   anhörigvänligt samhälle

 • Här sammanställer Nka svensk och internationell forskning inom anhörigområdet i form av kunskapsöversikter.

ÖVRIGT

GDPR

 • Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)
 • Styrelsen i Anhörigföreningen har ett medlemsregister i form av en excelfil med namn, postadress och mailadress till alla medlemmar. Avsikten är att hålla kontakt med medlemmarna, förmedla information och kalla till medlemsmöte. Vi uppger inte personnummer i vårt register.
  Denna information ges med anledning av GDPR, den nya lag om dataskydd. Om du som medlem inte vill ingå i vårt medlemsregister vänligen kontakta vår sekreterare Maud Hoffstedt, maud.hoffstedt@gmail.com eller telefon: 073-928 25 65

FIXAREN

 • Du som fyllt 75 år behöver inte själv klättra på en stege och riskera att ramla. Om du behöver praktisk hjälp i bostaden kan du vända dig till kommunens fixare.
  Tjänsten är gratis, telefontid måndag - fredag 08.00-09.00, ring 08-569 911 37.

        

ANHÖRIGKONSULENTER I DANDERYD