Information & länkar


Bästa Medlemmar!

Sedan den 15 februari har vi fått en egen e-mail adress:
info@anhorigdanderyd.se
Använd den om du vill få kontakt med oss i styrelsen, så svarar vi så fort vi kan.

Närmast framför oss ligger årets första medlemsträff som äger rum tisdag den 20 februari. Vi har tillfrågat biståndshandläggare Göran Näslund att informera om sin viktiga uppgift i kommunen. Han har hunnir bli ett känt namn och är mycket uppskattad.

 

STYRELSEN ÖNSKAR ER VARMT VÄLKOMNA

 

_____________________________________________________________________________________________________

KOMMUNENS PROJEKTET om hur man förebygger ofrivillig ensamhet pågår tillsvidare.
Mer information finns under fliken "Aktiviteter".

ANHÖRIGSTÖDET finns på Facebook och Instagram.
I sökrutan skriver du in:  Anhörigstöd i Danderyd  för lokal information.
För regionen söker du på:  Anhörigstöd i Stocholms län.

OBS!! Se även viktig information från anhörigkonsulenterna under deras egen flik.

Vill du veta mer om definitionen av anhörig - närstående, kan du gå in på AHR:s hemsida http://www.anhorigasriksforbund.se
klicka på fliken Verksamheter/Påverkansarbete.

____________________________________________________________________________________

Information om aktiviteter som kommunen erbjuder
Seniorcafé, Kevinge Trygghetsboende, Edsviksvägen 1A

 1. Seniormötesplatsen, är en samvaro mellan Danderyds kommuns volontärverksamhet, Kevingehuset, Röda Korset och det sociala företaget Spira som riktar sig till målgruppen 65+, är kostnadsfri, öppen måndagar kl 14.00 - 15.00.
 2. Kevinge Seniorcafé, är ett samarbete mellan Danderyds kommun och det sociala företaget Spira. Mötesplatsen värnar för ökad samvaro och gemenskap bland seniorer från 65+, är öppet tisdag - fredag kl 12.00 -16.00. Kaffe och kaka finns att köpa.

**********************************************************************************************************************

Här nedan listar vi information med tips om websidor som kan vara av intresse för dig.

Anhörigas Riksförbund (AHR):
http://www.anhorigasriksforbund.se

Anhörighandboken:
http://www.anhorigasriksforbund.se
På denna länk hittar du hela Anhörighandboken

Danderyds kommun:
http://danderydskommun.se
http://danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/anhorigstod/

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka):
http://nationelltkompetenscentrumanhoriga.se

Fullmakter: finns information om på ovan nämnda sida (Nka).

Röda Korset:
http://rodakorset.se

Sjukvårdrådgivning: Ring 1177
http://1177.se

Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa (SNAPH): Se mer under fliken "Aktiviteter"
http://snaph.se

För övrigt fungerar det bra att ange ett sökord exmpelvis:
Afasi, Alzheimer Sverige, Anhörigstöd Cancer, Demensförbundet, Jourhavande medmänniska, Strokeförbundet m.m.  m.m.

För närmare råd och upplysning kan du kantakta våra anhörigkonsulenter:

Catherine Berglund, demenssamordnare, Silviasjuksköterska
catherine.berglund@danderyd.se

Mikael Nylander, anhörigkonsulent
mikael.nylander@danderyd.se

*********************************************************************************************************************************

Information om och från anhörigkonsulenterna, se fliken Anhörigkonsulenterna.

**********************************************************************************************************************************

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska?
Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500
öppettider:

10.00-15.00 måndag,tisdag,torsdag och fredag
18.00-21.00 onsdag och söndag

ANHÖRIGLINJEN ÄR TILL FÖR DIG SOM KÄNNER ORO FÖR DIN NÄRSTÅENDE
Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.
I de fall det behövs hjälper riksförbundet dig att hitta rätt person i ditt ärende.
Måndagar och torsdagar finns valet att välja finska som språk.
Du kan också maila: info@anhoriglinjen.se

I Danderyds kommun finns SeniorDirekt. Ring 08-568 910 00 vardagar kl 09.00-12.00, så hjälper växeln dig till rätt person.
SeniorDirekt är en tjänst med en direktkoppling till äldreomsorgen. Här kan du ställa alla dina frågor om äldreomsorg och få guidning och vägledning.

************************************************************************************************************************

Medlemstidningen "Vi anhöriga"

 • Som medlem i vår förening får du automatiskt tidningen "Vi anhöriga", som ges ut av Anhörigs Riksförbund 4 nr/år.
  Tidningen finns även att läsa i PDF-fil på riksförbundets hemsida: www.anhorigasriksforbund.se

*************************************************************************************************************************

Speciell information för personer med funktionsvariation

 • Beträffande tillgänglighet på webben för synskadade/funktionshindrade finns en ny lag som tillämpas f.o.m 1 januari 2019.
  Lagen grundar sig i det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet som EU beslutade om i slutet av 2016, och innebär att digitala tjänster ska vara utformade på ett sätt så att de kan användas av så många personer som möjligt.

KUNSKAPSKÄLLOR

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) - för ett   anhörigvänligt samhälle

 • Här sammanställer Nka svensk och internationell forskning inom anhörigområdet i form av kunskapsöversikter.

ÖVRIGT

GDPR

 • Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)
 • Styrelsen i Anhörigföreningen har ett medlemsregister i form av en excelfil med namn, postadress och mailadress till alla medlemmar. Avsikten är att hålla kontakt med medlemmarna, förmedla information och kalla till medlemsmöte. Vi uppger inte personnummer i vårt register.
  Denna information ges med anledning av GDPR, den nya lag om dataskydd. Om du som medlem inte vill ingå i vårt medlemsregister vänligen kontakta vår sekreterare Maud Hoffstedt, maud.hoffstedt@gmail.com eller telefon: 073-928 25 65

FIXAREN

 • Du som fyllt 75 år behöver inte själv klättra på en stege och riskera att ramla. Om du behöver praktisk hjälp i bostaden kan du vända dig till kommunens fixare.
  Tjänsten är gratis, telefontid måndag - fredag 08.00-09.00, ring 08-569 911 37.