Övrigt -  Information & länkar


 

INFORMATION

Besök Seniordagen i Mörby Centrum den 13 november 2018  kl 10.00-16.00. Mer information om denna dag kommer i lokalpressen.

Tidningen:
Som medlem i vår förening får du automatiskt tidningen "Vi anhöriga", som ges ut av Anhörigs Riksförbund 4 nr/år.
Tidningen finns även att läsa i PDF-fil på riksförbundets hemsida, se nedan.

Danderyds kommun: www.danderydskommun.se
Omsorg och socialt stöd
Anhörigstöd

Anhörigas riksförbund: www.anhorigasriksforbund.se

KUNSKAPSKÄLLOR
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) - för ett anhörigvänligt samhälle:
Här sammanställer Nka svensk och internationell forskning inom anhörigområdet i form av kunskapsöversikter.

ÖVRIGT

GDPR:
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)

Styrelsen i Anhörigföreningen har ett medlemsregister i form av en excelfil med namn, postadress och mailadress till alla medlemmar. Avsikten är att hålla kontakt med medlemmarna, förmedla information och kalla till medlemsmöte. Vi har varken personnummer eller telefonnummer i vårt register. Denna information ges med anledning av GDPR, den nya lag om dataskydd. Om du som medlem inte vill ingå i vårt medlemsregister vänligen kontakta vår sekreterare Maud Hoffstedt, maud.hoffstedt@gmail.com eller telefon: 073-928 25 65

FIXAREN
Du som fyllt 75 år behöver inte själv klättra på en stege och riskera att ramla. Om du behöver praktisk hjälp i bostaden kan du vända dig till kommunens fixare.
Tjänsten är gratis, telefontid måndag - fredag 08.00-09.00, ring 08-569 911 37.

SYN- OCH HÖRSELINSTRUKTÖR
Lise-Lott Bäckstrand, telefontid måndag och torsdag kl: 08.30 - 10.00, ring 08-568 911 39,
lise-lott.backstrand@danderyd.se

ANHÖRIGKONSULENTER I DANDERYD
Catherine Berglund
Demenssamordnare, Silviasjuksköterska
catherine.berglund@danderyd.se

Mikael Nylander
Anhörigkonsulent
mikael.nylander@danderyd.se