Om oss -  Föreningen


Vår logotyp
blommor-och-varen

Anhörigomsorg - ett frivilligt åtagande

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende , vän eller granne.

När man är anhörig är det viktigt

* att vara omtänksam mot sig själv
* att vara rädd om sin egen hälsa
* att se till att få tid till egen fritid
* att ta emot hjälp

 

Anhöriga står för mer än hälften av omsorgen

Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående. Rollen som anhörigvårdare är mest vanlig i åldrarna 45-64 år men det är troligt att alla någon gång kommer vara anhöriga någon gång i livet. Ungefär 100 000 personer tvingas gå ner i arbetstid eller säga upp sig på grund av detta, vilket påverkar privatekonomin.
Var femte vuxen i Sverige vårdar, hjälper eller stöttar en närstående och deras insatser sparar samhället drygt 183 miljarder kronor per år.

Det kommer att bli allt fler anhöriga i alla åldrar, som behöver samhällets stöd och hjälp.
Barnperspektivet måste också finnas med när det gäller anhöriga, så att även de har rätt till anhörigstöd.

Anhörigas stora betydelse uppmärksammas allt mer inom vård och omsorg. Mer än hälften av all vård och omsorg i hemmet utförs av anhöriga. Utan anhöriga skulle vård och omsorg kollapsa.

ANHÖRIGFÖRENINGENS SYFTE

Föreningen har som syfte att stödja anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos. Vi vill uppmärksamma alla anhörigas behov av stöd, skapa goda kontakter med politiker och andra beslutsfattare samt utveckla ett gott samarbete med kommunens vård och omsorg.

Vi har en arbetande styrelse med regelbundna sammanträden.
Bland uppgifterna ingår bl.a. att styrelsen besöker kommunens vård- och omsorgsboenden samt några av dess hemtjänstföretag för att få en allmän information och hur anhöriga involveras i vården av sin närstående. Styrelsen får samtidigt möjlighet att presentera sig och föreningens syfte.

Vi deltar i konferenser, möten och utbildningar i riksförbundets regi samt i närliggande regionmöten tillika i föreläsningar rekommenderade av anhörigkonsulenterna. Lokalt deltar vi under Seniordagen, som årligen organiseras av kommunen i november i Mörby Centrum.

Inklusive årsstämman bjuds medlemmarna in till fyra träffar per år med lunch och någon form av underhållning. Inbjudan skickas ut via post och e-mail.