Bli medlem -  Skicka in din ansökan


Anhörigföreningen i Danderyd vänder sig till anhörig som fått sin livssituation förändrad genom, att hjälpa eller vårda en närstående, som inte klarar av vardagen på egen hand.

Årsavgiften är 100 kronor som betalas till bankgiro:

612-6551 Anhörigföreningen i Danderyd

Kom ihåg att ange namn och adress när du skickar in avgiften.

 

    Fyll i alla uppgifter korrekt och kontrollera din e-post en extra gång.